Fysioterapi har sin oprindelse tilbage fra første halvdel af 1800 tallet, som en kombination af massage og sygegymnastik. I 1902 åbnede Kåre Teilmann en kursusuddannelse, som dannede grundlaget for den nuværende fysioterapiuddannelse.

I 1952 skiftede foreningen fra Den Almindelige Danske Massageforening til Danske Fysioterapeuter. I 2001 er fysioterapeutuddannelsen blevet til en professionsbachelor med mulighed for kandidatoverbygning.

Fysioterapeuten er statsautoriseret og tilknyttet lægen som terapiassistent. Dette betyder at fysioterapeuten oftest udfører sin behandling i overensstemmelse med en lægeanvisning. I dag er det dog således, at lægeanvisningen oftest er åben, så fysioterapeuten alene eller i samråd med lægen beslutter et behandlingsoplæg.

Fysioterapeuterne har et stort udvalg af videreuddannelsesmuligheder, hvilket gør at deres specielle kompetencer kan være meget forskellige. Derfor er et besøg hos en fysioterapeut ikke ensbetydende med, at man har prøvet alle de fysioterapeutiske kompetencer.

Læs om andre behandlingssystemer: 

Hvad er MST
Klassisk Osteopati
Muskuloskeletal Medicin
Chiropractic Network Spinal Analysis