Hvad er MSM

MSM står for MuskuloSkeletal Medicin. Det er ved hjælp af disse teknikker og metoder, at vi behandler dine smerter.

Hvad er MSM

MSM udspringer fra en faggruppe i den danske lægeforening, hvis teknikker og metoder bygger på et internationalt anerkendt behandlingssystem, der er udviklet gennem mange år af amerikanske læger med speciale i bl.a. osteopati.

Med MSM-teknikkerne bringes smertefulde ubalancer/dysfunktioner i rygsøjlen og andre led i kroppen tilbage til sin normale stilling på en fredsommelig måde. Det betyder, at du på RYGklinikken ikke vil opleve hårde manipulationer med knæk og bræk-lyde (Hich-Velocity-Low-Amplitude).

Muskuloskeletal betyder muskel-skelet, og Medicin benyttes, fordi systemet udspringer fra lægerne. Danske Fysioterapeuter har en lignende forening, der hedder Muskuloskeletal Terapi.

De fleste behandlingsmetoder i dette system udspringer fra klassisk osteopati og lærergruppen i DSMM består udelukkende af danske læger med speciale i Muskuloskeletal Medicin. Lærergruppen tilegner sig ny viden gennem blandt andet amerikanske osteopater, der afholder kurser i Danmark.

DSMM er medlem af det internationale selskab for manuel medicin “Fédération Internationale de Médecine Manuelle” (Link: FIMM) med deltagelse af alle europæiske lande samt USA, Australien og New Zealand.


Går du med smerter?
Det er vigtigt at komme smerterne til livs. Du er altid meget velkommen til at booke en tid online til en af vores dygtige behandlere. 

Vær opmærksom på, at tidsbestilling hos Tonny og Anne kun kan ske telefonisk og ikke ved onlinebooking.

Telefonisk tidsbestilling

Det er også muligt at kontakte os for bestilling af tid via telefonen. Du vil kort efter, at du har ringet op, blive viderestillet til vores hovedcentral, hvor du vil blive givet forskellige valgmuligheder afhængigt af hvilken terapeut, du ønsker at få kontakt til.

Vær opmærksom på, at tidsbestilling hos Tonny og Anne kun kan ske telefonisk og ikke ved onlinebooking.

Der kan ikke sendes sms’er til telefonnummeret.

En typisk behandling med MSM

Undersøgelsesmetoderne, der benyttes hos RYGklinikken, er simple og præcise, og de giver behandleren et øjeblikkeligt og synligt billede af hvilke ubalancer, der er i området.

Først vil behandleren lave en generel inspektion i stående og/eller siddende stilling samt lave nogle udvalgte funktionsundersøgelser. Denne del af undersøgelsen vil give behandleren en fornemmelse af, om årsagen til dine smerter stammer et andet sted fra, end hvor dine symptomer opleves. Herefter udføres en mere præcis undersøgelse (med hænderne), der vil afgøre og diagnosticere hvilke ubalancer, der skal korrigeres i det smertefulde område og i hvilket omfang.

Behandleren kan umiddelbart efter hver rettelse/korrektion af en ubalance se og mærke om ubalancen/dysfunktionen er normaliseret og har korrigeret sig. Dette gøres bl.a. ved, at behandleren gentager nogle af de forudgående undersøgelser og derved får bekræftet, om behandlingen har haft den ønskede effekt.

Dette er ikke ensbetydende med, at du altid vil føle en øjeblikkelig bedring eller opløsning af dine smerter efter en behandling. Dette er grundet, at der i forbindelse med korrektionerne efterfølgende vil forekomme en hævelse/inflammation i området, der er blevet behandlet som en del af ophelingen. Denne skal stille og roligt foretage sig, hvilket kan tage op til 48 timer. I de første 48 timer efter behandlingen kan det hænde, at du vil føle et større ubehag i området grundet hævelsen. En behandling tager typisk op til 30 minutter.

Metoderne, der benyttes til behandling, kan variere fra gang til gang, da dette er afhængigt af hvilke ubalancer, der optræder ved undersøgelserne.

I alle behandlingsseancer hos RYGklinikken vil du som klient være aktivt deltagende både i undersøgelsesdelen før behandling samt undervejs i behandlingen. Din terapeut vil vejlede og forklare dig undervejs og imens med hvad, der skal ske, og hvad du skal gøre. Det betyder, at behandling foregår som et samarbejde mellem klient og terapeut gennem hele behandlingsseancen, og på den måde er behandlingen på dine præmisser. Behandlingsmetoderne kræver ikke mange kræfter, og det er derfor ikke en nødvendighed at være i god fysisk form.