Jørgen Korsgaard
Speciallæge i fysiurgi og rehabilitering & Diplomlæge Muskuloskeletal Medicin

  • Færdig som læge sommeren 1971.
  • Specialistanerkendelse december 1979.
  • Egen speciallæge klinik i fysiurgi og rehabilitering åbnet januar 1980.
  • Privat speciallæge klinik “speciallægeklinik for Fysiurgi og muskuloskeletal Medicin” august 2003.
  • Første kurser i undersøgelses og behandlingsteknikker for rygsøjlelidelser 1972.
  • Undervisningsassistent på nævnte kurser fra december 1975.
  • Avanceret til kursusleder i midten af 1990’erne.
  • Medredaktør af bogen “Lærebog i Manuelle Teknikker”, Munksgaards forlag 2004.
  • Medlem af sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe ” NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅEDE USPECIFIKKE NAKKESMERTER”.
  • Sammen med klinikchef, speciallæge Palle Rosted, afholdt kurser i kombineret behandling med akupunktur og manuelle medicinske metoder.